a glance through my lense


some of the things, that inspire me.

кратък преглед на някои вдъхновяващи неща.

a lazy happy day / безгрижен прекрасен ден

flowery scent of love and joy / цветя с аромат на радост и любов
kind of feeling free / нещо като чувство за свобода
rainbow / дъга
urban / квартален туризъм
seaside / морска

No comments:

Post a Comment