delight

it was Easter this last Sunday. what i enjoy the most about Easter are simple, but precious things like family gathering, coloring eggs, the scent of hope and flowers blowing through the air.

през изминалата неделя празнувахме Великден. семейното събиране, боядисването на яйца и арoмaта на надежда и цветя, носещ се из въздуха - някои от простичките, но безценни неща, които ме радват по Великден.

No comments:

Post a Comment