little booklet with colorful pages

Categories art, colors, inspiration, love

i got my niece a funny little booklet with colorful pages. she loved it. and i am more than delighted to see how interested is she in books and how much she enjoys her present. me – a happy aunt!  
купих на племенницата ми забавна малка книжка с цветни страници. много й хареса. а аз съм повече от щастлива, че тя проявява голям интерес към книги и че се радва на подаръка си. аз – доволната леля!

the title is “Lori’s time” and it’s about an adorable bear – Lori. the pages are made of solid cardboard and are divided in three sections, that are movable. on the right there is a fun illustration of Lori and on the left – vertically placed three words, that make a simple sentence. when you mix the pages/sections, funny little sentences are being formed and the illustration gets even more funnier. it’s perfect for toddlers – they could play with it and they could even start learning how to read.
заглавието на книжката е “Времето на Лори” и разказва за симпатичния мечок Лори. страниците й са направени от твърд картон и са разделени на три подвижни секции. вдясно има забавна илюстрация на Лори с различни аксесоари и предмети, а вляво – вертикално подредени една под друга думи, които съставят просто изречение. когато страниците/секциите се разбъркат, се образуват весели изреченийца, а илюстрациите стават още по-смешни. идеална е за мънички деца – могат да си играят с нея, а и дори да започнат да се учат да четат.

the author of the book is an young talented Bulgarian artist – Aneliya Pashova. i got it from magazinche, where she sells art and accessories – hers and of other young Bulgarian artists. i couldn’t resist also buying those two cute little hair clips. make sure to check magazinche‘s online shop. i am pretty sure you’ll find something for yourself too. 
автор на “Времето на Лори” е младата и талантлива Анелия Пашова. книжката закупих от magazinche, където Анелия продава прекрасни нейни неща, както и неща на други млади български артисти (адрес на снимката по-горе). аз не можах да се сдържа и взех и тези две чудни фибички. разгледайте сайта на магазинчето. почти съм сигурна, че ще намерите нещо за себе си.
i wrapped the present in paper with fun pattern, that i got from а local DM store and was very excited to give it to my niece…
опаковах книжката в хартия с весел мотив, която взех от най-близкия DM и нямах търпение да я подаря на племенницата ми…

… who liked it a lot!
… която много-много я хареса!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *